Een los consult kan alleen worden besproken na een individueel traject of TOJ dagdeel.

Het is een vorm van borging en bevestiging voor diegene die aan een kort consult genoeg hebben omdat de werkwijze al bekend is.

De voorbereiding wordt zelf ingezet en het thema is helder en aansluitend op het voorgaande.

 

Ik werk op basis van vrijwillige bijdrage.